อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 25 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,543 คน
ปีนี้ 39,092 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,950,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ค่าพิกัดสถานที่ตั้งโครงการ N 13.56104 E 99.69822 โดยทำการก่อสร้างดังนี้จัดทำระบบการสูบน้ำแบบทุ่นลอยพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด, ก่อสร้างโรงกรองน้ำ จำนวน 1 โรง, ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ, ติดตั้งหอถังเหล็กรูปแชมเปญ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 2,059,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1527060950.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
  3. นายอนันต์ ร้อยทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601