อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 472 คน
เมื่อวาน 475 คน
เดือนนี้ 13,859 คน
ปีนี้ 93,923 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบ่อ - บ้านดงตาล หมู่ที่ 11 บ้านบ่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านดงตาล ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,667,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 882.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,285.00 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก) ค่าพิกัดเริ่มต้นสถานที่ตั้งโครงการ N13.830196 E99.939522 ค่าพิกัดสิ้นสุดสถานที่ตั้งโครงการ N13.830100 E99.947160 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 1,718,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบ่อ - บ้านดงตาล หมู่ที่ 11 บ้านบ่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านดงตาล ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1547623363.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  2. นายศตายุ ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นายปริญญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601