อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 150 คน
เมื่อวาน 112 คน
เดือนนี้ 1,041 คน
ปีนี้ 56,407 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,875,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นเงิน 3,831,262.79 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ต่าง ๆ
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_91_1547809886.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  2. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  3. นายประมวล กลิ่นชะนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601