อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 156 คน
เมื่อวาน 112 คน
เดือนนี้ 1,047 คน
ปีนี้ 56,413 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,044,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นเงิน 3,967,540.44 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางเสด็จฯ
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_91_1547810164.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  2. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  3. นายประมวล กลิ่นชะนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601