อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 486 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,124 คน
ปีนี้ 29,590 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (เลขที่โครงการ : 64027282548) 19 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017582330) 4 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027018516) 4 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017431605) 2 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017509073) 1 ก.พ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0034 สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านเขาช้าง ตำบลดอนทราย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117122749) 29 ม.ค. 2564
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์เครื่องจักรกล, อาคารโรงจอดรถศูนย์เครื่องจักรกล, อาคารซ่อมบำรุงศูนย์เครื่องจักรกล, และบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 1/11 และเลขที่ 1/12 ตั้งอยู่บริเวณเขาแก่นจันทน์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127223264) 29 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1 - 0036 สายบ้านลำพระ - บ้านหนองจอก ตำบลบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107364970) 28 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1-0037 สายบ้านรางม่วง - บ้านหนองชะนาง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107348089) 25 ม.ค. 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017390380) 21 ม.ค. 2564
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077517148) 14 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านปรับแสง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017230087) 13 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ 1 - 0040 สายบ้านฆ้อง - บ้านหนองกลางแตง ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117392043) 12 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0007 สายบ้านชัฎป่าหวาย - บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลท่าเคย อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107193092) 11 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017091405) 11 ม.ค. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017049113) 7 ม.ค. 2564

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601