อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 216 คน
เมื่อวาน 349 คน
เดือนนี้ 5,767 คน
ปีนี้ 15,873 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027185077) 18 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027062983) 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027063091) 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027103507) 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดินสายถนนเลียบคลองป่าเตย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117159333) 13 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ.1 - 0041 สายบ้านจอมบึง - บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิมสิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127185839) 13 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017465776) 13 ก.พ. 2563
 • ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง พร้อมบริเวณโดยรอบในส่วนที่ชำรุดเสียหาย 12 ก.พ. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยคลุม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : 63017464022) 7 ก.พ. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ:63017405949) 7 ก.พ. 2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี 7 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่นรบ.ถ.1-0004 สายบ้านสวนผึ้ง - บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ :62117383383) 7 ก.พ. 2563
 • ร่างประกาศจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประมูล(ประกวดราคา) 5 ก.พ. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งยืด - เขาคันหอก หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117183554) 4 ก.พ. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำสิงโตทอง หมู่ที่ 8 ตำบลจอมบึง เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 บ้านแปดหลัง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127428025) 4 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านหนองปลาดุก - บ้านยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117375985) 4 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay) บริเวณถนนสายบ้านวังลึก - บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117372324) 3 ก.พ. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวิทยาลัยเกษตรฯ - ทุ่งสามเส้า หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117184972) 3 ก.พ. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127311813) 31 ม.ค. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601