อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 216 คน
เมื่อวาน 143 คน
เดือนนี้ 1,781 คน
ปีนี้ 57,147 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสายบ้านบางนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047608108) 10 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 15 โคกสูง - หนองเป็ด เชื่อมต่อหมู่ที่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037407055) 10 ก.ค. 2563
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสุขาพร้อมอ่างล้างมือแบบแยกบริเวณภายนอกอาคารเรียนของโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057326586) 9 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077065979) 9 ก.ค. 2563
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067197730) 3 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลขุนพิทักษ์ เชื่อมต่อตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047173332) 3 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63067335921) 2 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองชะนาง - หนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047173081) 2 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63067295780) 1 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกไผ่ - หนองโป่ง หมู่ที่ 5-9 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047173863) 29 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 (บริเวณร้าน ช.รุ่งโรจน์ ตั้งแต่ถนนสายห้วยไผ่ - น้ำพุ ถึงบ้านนางสาคร) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047444931) 29 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047172597) 26 มิ.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสายบ้านบางนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037536211) 26 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกองทุนแม่ของแผ่นดินบริเวณแยกก่อนถึงค่ายกองพลพัฒนาที่ 1 หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047444392) 24 มิ.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay ) หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไผ่ เชื่อมตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037537754) 24 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อและติดตั้งชุดเคาท์เตอร์พร้อมอ่างล้างจานฯ จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ :63067334704) 23 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพุบอนล่าง หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อสายโป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพุบอนบน และหมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047171197) 22 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหุบพริก เชื่อมต่อหมู่ที่ 16 บ้านหนองคัน ตำบลด่านทับตะโก ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047168794) 22 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63057095456) 19 มิ.ย. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601