อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 83 คน
เมื่อวาน 336 คน
เดือนนี้ 4,872 คน
ปีนี้ 102,588 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127169046) 13 ธ.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน,ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน, ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน และโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127111570) 13 ธ.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117476441) 12 ธ.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107346912) 11 ธ.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127001558) 9 ธ.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ : 62117354416) 9 ธ.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ : 62117467681) 9 ธ.ค. 2562
 • ประกาศราคากลางงานติดตั้งป้ายสายทาง ป้ายจราจร ป้ายเตือนในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔๔ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2562
 • ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อปรับระดับบริเวณพลับพลาที่ประทับ บริเวณรถยนต์พระที่นั่ง ณ ลานหน้าห้องประชุม และเพิ่มไหล่ทางบริเวณด้านหน้าและภายในสำหรับตั้งแถวทหารกองเกียรติยศ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดิริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107230919) 28 พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - จอมบึง ช่วง กม. ที่ 0 + 000 ถึง 1 + 035 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลจอมบึง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านอ่างหิน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อสายบ้านหนองปากทาง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมปูพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117295054) 25 พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน สาย 17L - 1R ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4, 5, 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107043964) 22 พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - จอมบึง ช่วง กม.ที่ 29+100 ถึง 29+560 หมู่ที่ 1,3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117169867) 19 พ.ย. 2562
 • ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ1-0023 สายบ้านหัวรอ-บ้านหุบพังพาย ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลหนองกวาง และตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 18 พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาสวนหลวง - ปากช่อง (13L -1R) หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117037648) 14 พ.ย. 2562

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601