อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 525 คน
เมื่อวาน 584 คน
เดือนนี้ 1,743 คน
ปีนี้ 130,544 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รบ.ถ.1 - 0014 สายบ้านอ่างทอง - บ้านท่าช้าง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107192790) 3 ธ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 2 ธ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1 ธ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117448673) 1 ธ.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117440832) 30 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117259217) 30 พ.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1 - 0036 สายบ้านลำพระ - บ้านหนองจอก ตำบลบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107364970) 30 พ.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1-0037 สายบ้านรางม่วง - บ้านหนองชะนาง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107348089) 30 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117283269) 25 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มกระดาษ สำหรับใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เลขที่โครงการ 63117344934 25 พ.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 1-0027 สายบ้านทุ่งกระถิน - บ้านด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107373539) 24 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2563
 • ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 23 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117277133) 18 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือและแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117267359) 18 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117149957) 17 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 13 พ.ย. 2563
 • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ย. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601