อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 89 คน
เมื่อวาน 236 คน
เดือนนี้ 6,848 คน
ปีนี้ 95,375 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกสายเลียบคลองวันดาว หมู่ที่ 5 บ้านดงตาล ตำบลปากท่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107051347) 12 ก.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (1R 9L 1R) เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097130473) 11 ก.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 2 ขวา ฝั่งขวา ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107050424) 11 ก.ย. 2562
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง ) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017451246) 11 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097100068) 11 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ (เลขที่โครงการ : 62097016200) 11 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางและป้ายสอดเอกสาร (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097095274) 9 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097106584) 9 ก.ย. 2562
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027379290) 9 ก.ย. 2562
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027379290) 9 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097054319) 5 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087658264) 5 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097009379) 5 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097018249) 5 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097031538) 4 ก.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047004018) 4 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHAPP รุ่น MX- M453U รหัสพัสดุ 08-417-55-0002 จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087488552) 30 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087370533) 30 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087468440) 27 ส.ค. 2562

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601