อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 80 คน
เมื่อวาน 236 คน
เดือนนี้ 6,839 คน
ปีนี้ 95,366 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา หมึกเครื่องโทรสาร และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087266303) 26 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมต่อตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067479550) 22 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067099322) 19 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107186285) 19 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087181229) 16 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำประปาเหล็กรูปแชมเปญพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057521635) 13 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองตาคต หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลบางแพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107051092) 8 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหญ้าปล้อง - สายบ้านดงมะม่วง หมู่ที่ 8 - 9 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057147018) 8 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107050550) 8 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (บูมสั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067154747) 1 ส.ค. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมต่อตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067479550) 1 ส.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวโพ -บ้านหนองฟ้าแลบ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027121797) 30 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077397572) 26 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077200448) 25 ก.ค. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107186285) 24 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งแฝกโป่งกก -บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017408394) 23 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027176997) 23 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ - ตลาดควาย หมู่ที่ 9 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037061723) 23 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งศาลา - หนองตาแดง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลาดปลาเค้า ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027380715) 23 ก.ค. 2562

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601