อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 262 คน
เมื่อวาน 213 คน
เดือนนี้ 262 คน
ปีนี้ 51,586 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจัดสรร หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037537233) 27 เม.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัล์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่ - หาดขี้นก หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037538616) 27 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายปู่เจริญ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลแพงพวย (ต่อจากเดิม) เชื่อมต่อตำบลท่านัด และตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027357436) 27 เม.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047419718) 24 เม.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังคลองระบายน้ำธรรมชาติ สายบางสองร้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047419687) 24 เม.ย. 2563
 • ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 24 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ว.แกรนิต หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027355098) 24 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากลิ้ง - เขาไก่แจ้ หมู่ที่ 11 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017334793) 23 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านเขาถ้ำกุญชร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027350870) 23 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาลเตี้ย - ดอนคา หมู่ที่ 3 บ้านตาลเตี้ย ตำบลดอนใหญ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านลำพญา ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027350204) 22 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1-0044 สายแยกทางหลวงชนบท รบ.4001 - บ้านห้วยน้อย ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037115701) 21 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังทลายคลองสนอง หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027354795) 21 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63047328007) 21 เม.ย. 2563
 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ภายในบริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทน์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 21 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63047271608) 20 เม.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่ามะขาม - บ่อเก่าบน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037536798) 20 เม.ย. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งนกกระทา - ริมเขื่อน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งนกกระทา ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017335088) 20 เม.ย. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสายบ้านบางนางสูญ-บ้านบ่อกระดาน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037532404) 17 เม.ย. 2563
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุลูกรัง) 17 เม.ย. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601