อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 78 คน
เมื่อวาน 236 คน
เดือนนี้ 6,837 คน
ปีนี้ 95,364 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านป่าหลวง ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037115826) 22 ก.ค. 2562
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077380607) 22 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62077178484) 19 ก.ค. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังส่งน้ำประปาเหล็กรูปแชมเปญพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057521635) 19 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายสวนพระหฤทัย 2 ถึงหนองปลาตะเพียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017407527) 18 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน สิงหาคม 2562 15 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ : 62067211586) 8 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62067533061) 5 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107036701) 4 ก.ค. 2562
 • ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067099322) 4 ก.ค. 2562
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายสวนพระหฤทัย 2 ถึงหนองปลาตะเพียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017407527) 4 ก.ค. 2562
 • ตอบข้อวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(บูมยาว) 4 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107035554) 3 ก.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองต่อยอด - ดอนไม้ลายบริเวณบ้านนายธนชาติ ปลีฟัก ถึงคลองชลประทาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057408325) 2 ก.ค. 2562
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมต่อตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107037202) 26 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1, 4, 6, 7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107043399) 25 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62067013162) 25 มิ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหญ้าปล้อง - สายบ้านดงมะม่วง หมู่ที่ 8 - 9 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057147018) 24 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไผ่พัฒนา 1 บริเวณบ้านนายวิชา ลือภักดีสกุล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057365618) 21 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายสวนพระหฤทัย 2 ถึงหนองปลาตะเพียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี(ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017407527) 20 มิ.ย. 2562

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601