อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 100 คน
เมื่อวาน 236 คน
เดือนนี้ 6,859 คน
ปีนี้ 95,386 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62067240465) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62067178240) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027379290) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองหลังป่า หมู่ที่ 1-4 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127189932) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017408921) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047123659) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลอง 1 ขวา 3 ขวา 12 ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037470602) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสพัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาล วางท่อระบายน้ำพร้อมฟุตบาท หมู่ที่ 6 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวกเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107044545) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037278777) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ. 1-0028 สายบ้านศรีสุราษฏร์-บ้านคลองดอนมะโนรา ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089635) 20 มิ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107050550) 18 มิ.ย. 2562
 • ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (บูมสั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067154747) 17 มิ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองตาคต หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลบางแพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107051092) 14 มิ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งศาลา - หนองตาแดง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลาดปลาเค้า ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(เลขที่โครงการe-gp:62027380715) 13 มิ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านป่าหลวง ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(เลขที่โครงการe-gp:62037115826) 13 มิ.ย. 2562

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601