อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 60 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 4,310 คน
ปีนี้ 47,826 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่มีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่ง ตามโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 2. » จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

 3. » จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง

 4. » จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน 4 รายการ

 5. » จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์

 6. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 7. » จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสารพร้อมปักตรา อบจ.ราชบุรี เพื่อดำเนินงานตามโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

 8. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

 9. » วัสดุสำนักงาน จำนวน 98 รายการ

 10. » โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

 11. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 12. » จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทลเลอร์ 12 ล้อ

 13. » โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย)

 14. » จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงาน , บ้านพักข้าราชการ และอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 15. » จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 16. » โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

 17. » ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 18. » จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

 19. » จัดประดับตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า และจิตกาธาน สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

 20. » เช่าไฟส่องประดับ ตู้ควบคุมไฟ และเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601