อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 286 คน
เมื่อวาน 483 คน
เดือนนี้ 13,947 คน
ปีนี้ 30,413 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 รวมทั้งบริเวณโดยรอบ

 2. » จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มิ.ย.63

 4. » จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 5. » จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และบริเวณโดยรอบ

 6. » จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

 7. » จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง

 8. » จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 5 แห่ง

 9. » จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่มีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่ง ตามโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 10. » จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

 11. » จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม ๔ แห่ง

 12. » จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน 4 รายการ

 13. » จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์

 14. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 15. » จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสารพร้อมปักตรา อบจ.ราชบุรี เพื่อดำเนินงานตามโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

 16. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

 17. » วัสดุสำนักงาน จำนวน 98 รายการ

 18. » โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

 19. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 20. » จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทลเลอร์ 12 ล้อ


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601