อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 158 คน
เมื่อวาน 168 คน
เดือนนี้ 1,378 คน
ปีนี้ 56,744 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 2. » โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

 3. » ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 4. » จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

 5. » จัดประดับตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า และจิตกาธาน สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

 6. » เช่าไฟส่องประดับ ตู้ควบคุมไฟ และเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

 7. » จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2/2560

 8. » เช่าพัดลม สำหรับใช้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

 9. » เช่าจอ LED ฟูคัลเลอร์ OUTDOOR เครื่องเสียงและลำโพง พร้อมควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ

 10. » จัดงานตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง และตกแต่งภูมิทัศน์รอบมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บริเวณภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร

 11. » จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งพระเมรุมาศจำลองและตกแต่งภูมิทัศน์รอบมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. » จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

 13. » จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี หลังเก่าและหลังใหม่ รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารทั้ง 2 หลัง

 14. » จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 15. » จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 16. » จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ จำนวน 4 แห่ง

 17. » จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. » จ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์ และตัดต่อสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

 19. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

 20. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601