อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 88 คน
เมื่อวาน 106 คน
เดือนนี้ 2,452 คน
ปีนี้ 6,401 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี หลังเก่าและหลังใหม่ รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารทั้ง 2 หลัง

 2. » จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 3. » จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 4. » จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ จำนวน 4 แห่ง

 5. » จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. » จ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์ และตัดต่อสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

 7. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

 8. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 9. » ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 10. » สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

 11. » ซ่อมบำรุงรักษาและแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย ของอาคารโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 12. » ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายในสวนสาธารณะฯ, งานซ่อมแซมห้องน้ำ, ติดตั้งประตูเหล็กและงานอื่นๆ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ ร.1 และงานทาสีราว คสล. ป้ายจราจรและ อื่นๆ บริเวณถนนลาดยางทางขึ้นลงเขาแก่นจันทน์

 13. » ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 1/15 และเลขที่ 1/4 ภายในบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 14. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้งของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 15. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน

 16. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 17. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 18. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ เพื่อใช้ในโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.2560

 19. » โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560 (จัดซื้อชุดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)

 20. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการปฏิบัติงาน


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601