อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 70 คน
เมื่อวาน 211 คน
เดือนนี้ 3,004 คน
ปีนี้ 40,171 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2/2560

 2. » เช่าพัดลม สำหรับใช้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

 3. » เช่าจอ LED ฟูคัลเลอร์ OUTDOOR เครื่องเสียงและลำโพง พร้อมควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ

 4. » จัดงานตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง และตกแต่งภูมิทัศน์รอบมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บริเวณภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร

 5. » จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งพระเมรุมาศจำลองและตกแต่งภูมิทัศน์รอบมณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. » จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

 7. » จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี หลังเก่าและหลังใหม่ รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารทั้ง 2 หลัง

 8. » จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 9. » จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 10. » จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ จำนวน 4 แห่ง

 11. » จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. » จ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์ และตัดต่อสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

 13. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

 14. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 15. » ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 16. » สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

 17. » ซ่อมบำรุงรักษาและแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย ของอาคารโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายในสวนสาธารณะฯ, งานซ่อมแซมห้องน้ำ, ติดตั้งประตูเหล็กและงานอื่นๆ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ ร.1 และงานทาสีราว คสล. ป้ายจราจรและ อื่นๆ บริเวณถนนลาดยางทางขึ้นลงเขาแก่นจันทน์

 19. » ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 1/15 และเลขที่ 1/4 ภายในบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 20. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้งของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601