อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 88 คน
เมื่อวาน 106 คน
เดือนนี้ 2,452 คน
ปีนี้ 6,401 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

 2. » จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

 3. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สูงอายุ และการบริหารงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

 4. » จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดงาน "lสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี" โดยวิธีตกลงราคา

 5. » งานซ่อมแซมปรับปรุงงานระบบท่อประปา,เครื่องปั้มน้ำสำหรับทำน้ำพุ,สระน้ำ,ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และอื่นๆ ภายในสวนสาธารณะ ร1 และบริเวณลานจอดรถบนเขาแก่นจันทน์

 6. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน

 7. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 8. » จ้างเหมาทำความสะอาดในสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง

 9. » จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดงานฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุฑิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20

 10. » จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุฑิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20

 11. » จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 12. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน

 13. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 14. » จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารบ้านพักข้าราชการและอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 15. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ

 16. » จัดซื้อครุภัณฑ์หมวดครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 17. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 18. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 19. » จ้างเหมาซ่อมแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเข็มนาฬิกาที่ชำรุดเสียหายอาคารหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 20. » โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601