อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 158 คน
เมื่อวาน 168 คน
เดือนนี้ 1,378 คน
ปีนี้ 56,744 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 2. » สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

 3. » ซ่อมบำรุงรักษาและแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเสียหาย ของอาคารโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 4. » ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายในสวนสาธารณะฯ, งานซ่อมแซมห้องน้ำ, ติดตั้งประตูเหล็กและงานอื่นๆ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ ร.1 และงานทาสีราว คสล. ป้ายจราจรและ อื่นๆ บริเวณถนนลาดยางทางขึ้นลงเขาแก่นจันทน์

 5. » ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 1/15 และเลขที่ 1/4 ภายในบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 6. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้งของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 7. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน

 8. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 9. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 10. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ เพื่อใช้ในโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.2560

 11. » โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560 (จัดซื้อชุดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)

 12. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการปฏิบัติงาน

 13. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

 14. » จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

 15. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สูงอายุ และการบริหารงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

 16. » จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดงาน "lสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี" โดยวิธีตกลงราคา

 17. » งานซ่อมแซมปรับปรุงงานระบบท่อประปา,เครื่องปั้มน้ำสำหรับทำน้ำพุ,สระน้ำ,ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และอื่นๆ ภายในสวนสาธารณะ ร1 และบริเวณลานจอดรถบนเขาแก่นจันทน์

 18. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน

 19. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 20. » จ้างเหมาทำความสะอาดในสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601