อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 33 คน
เมื่อวาน 111 คน
เดือนนี้ 812 คน
ปีนี้ 56,178 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดงานฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุฑิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20

 2. » จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุฑิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20

 3. » จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 4. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) เพื่อไว้ใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน

 5. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 6. » จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารบ้านพักข้าราชการและอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 7. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ

 8. » จัดซื้อครุภัณฑ์หมวดครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 9. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 10. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 11. » จ้างเหมาซ่อมแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเข็มนาฬิกาที่ชำรุดเสียหายอาคารหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 12. » โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 13. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ฯ ตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

 14. » โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 15. » จัดซื้อวัสดสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)

 16. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 จุด เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 17. » โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2560

 18. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 19. » จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)

 20. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601