อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 170 คน
เดือนนี้ 4,360 คน
ปีนี้ 19,687 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จัดซื้อครุภัณฑ์หมวดครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 2. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 3. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 4. » จ้างเหมาซ่อมแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเข็มนาฬิกาที่ชำรุดเสียหายอาคารหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 5. » โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 6. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ฯ ตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

 7. » โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 8. » จัดซื้อวัสดสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)

 9. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 จุด เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 10. » โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2560

 11. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 12. » จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)

 13. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)

 14. » จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,495 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย

 15. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 16. » จ้างเหมาจ้างจัดทำเวทีพร้อมฉากด้านหลัง จัดตกแต่งสถานที่ และจัดหาวัสดุกำหนดแนวตัวอักษรในการจัดกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 17. » จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและใหม่รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารทั้ง 2 หลัง

 18. » จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและหลังใหม่

 19. » จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 20. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601