อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 70 คน
เมื่อวาน 211 คน
เดือนนี้ 3,004 คน
ปีนี้ 40,171 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 2. » สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง

 3. » สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณ สถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 5 แห่ง

 4. » จัดซื้อกล้องวัดมุมและวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์

 5. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 6. » จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาสูงไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) จำนวน 35 ชุด

 7. » จ้างเหมาจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” โดยจัดนิทรรศการที่แสดงถึงความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านปรกเจริญ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 8. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 9. » จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 10. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 11. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 12. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 13. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 14. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 15. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

 16. » จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 17. » จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

 18. » สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) ของโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 19. » สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสามวิชาหลัก ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

 20. » จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 315.00 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับพื้นที่บริเวณสนามมวยเดิมเป็นลานจอดรถยนต์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601