อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 80 คน
เมื่อวาน 277 คน
เดือนนี้ 5,409 คน
ปีนี้ 55,343 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและใหม่รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารทั้ง 2 หลัง

 2. » จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและหลังใหม่

 3. » จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 4. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 5. » สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง

 6. » สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณ สถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 5 แห่ง

 7. » จัดซื้อกล้องวัดมุมและวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์

 8. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 9. » จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาสูงไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) จำนวน 35 ชุด

 10. » จ้างเหมาจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” โดยจัดนิทรรศการที่แสดงถึงความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านปรกเจริญ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 11. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 12. » จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 13. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 14. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 15. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 16. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 17. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 18. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

 19. » จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 20. » จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601