อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 449 คน
เมื่อวาน 519 คน
เดือนนี้ 1,901 คน
ปีนี้ 66,015 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

 2. » จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 3. » จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

 4. » สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) ของโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 5. » สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสามวิชาหลัก ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

 6. » จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 315.00 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับพื้นที่บริเวณสนามมวยเดิมเป็นลานจอดรถยนต์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

 7. » จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมจัดเลี้ยง และน้ำดื่ม (โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558)

 8. » จัดทำไม้ประดับซุ้มและฉากเวทีงานจัดจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดราชบุรี

 9. » สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 2 โครง

 10. » สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในสถาที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง

 11. » จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร

 12. » สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณ สถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 3 แห่ง

 13. » จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒

 14. » จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและหลังใหม่ รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร ทั้ง 2 หลัง

 15. » จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและหลังใหม่

 16. » จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 17. » จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

 18. » สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 19. » จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

 20. » สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601