อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 245 คน
เมื่อวาน 422 คน
เดือนนี้ 4,822 คน
ปีนี้ 12,021 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 2. » จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 4 วัน

 3. » จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี จำนวน 13,200 เล่ม

 4. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 5. » จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

 6. » สอบราคาซื้อสอบราคาจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 7. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อยกระดับถนนลูกรังสายต้นตะคร้อ-หนองไผ่ หมู่ที่ 16 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 8. » จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 60,000 ชุด

 9. » จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ จำนวน 4 รายการ

 10. » จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 86 รายการ

 11. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ

 12. » จัดซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับงานสำรวจ

 13. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ

 14. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและสะพานที่ชำรุด

 15. » จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ

 16. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีกรณีพิเศษ

 17. » จ้างเหมาทำความสะอาดในสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 4 แห่ง ประจำปี งบประมาณ 2557

 18. » จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรวม 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2557

 19. » จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

 20. » จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601