อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 70 คน
เมื่อวาน 211 คน
เดือนนี้ 3,004 คน
ปีนี้ 40,171 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
  1. » จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรวม 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2557

  2. » จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

  3. » จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

  4. » จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

  5. » จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองคืการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและหลังใหม่รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร

  6. » จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยวิธีกรณีพิเศษ

  7. » จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุกเล็กแบบดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

  8. » จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโป่งน้ำดูด-ทุ่งศาลา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601