อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 32 คน
เมื่อวาน 111 คน
เดือนนี้ 811 คน
ปีนี้ 56,177 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณ สถานที่ราชการและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวม 3 แห่ง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,460,280.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 สิงหาคม 2558
  เป็นเงิน 1,460,280.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ค่าจ้างแรงงานตามกฎหมาย ทำงาน 12 ชั่วโมง วันละ 350 บาท
  4.2 ค่าภาษี 8% บวกค่าสบทบประกันสังคมที่ผู้รับจ้างจ่ายให้คนงาน 5% บวกค่าดำเนินการ 1% รวม 14%
  4.3 เฉลี่ยค่าจ้างแรงงาน ต่อคน ต่อเดือน
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_70_1440664468.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_70_1440664468.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธรนิศ นกะพันธุ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. ตำแหน่ง  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601