อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 497 คน
เมื่อวาน 463 คน
เดือนนี้ 4,921 คน
ปีนี้ 69,035 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาสูงไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) จำนวน 35 ชุด
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,925,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 สิงหาคม 2559
  เป็นเงิน 1,647,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 55,000.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ราคาของกระทรวงพาณิชย์
  4.2 ราคาตามท้องตลาด
  4.3
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_79_1472013941.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_79_1472013941.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธรณิศ นกะพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
  2. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. จ.ส.อ.จักรินทร์ ทีตี้ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601