HOME >> อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด >> อัลบั้ล :: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

:: อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด ::


อัลบั้ม :: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

____________________________________________

คำอธิบายอัลบั้มภาพ:


ภาพโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
คำอธิบายภาพ:
 
โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3239-1699