อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 496 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,134 คน
ปีนี้ 29,600 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


แผนผังเว็บไซต์

หน้าหลัก เกี่ยวกับ อบจ.ราชบุรี โครงสร้างบริหาร
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบายของนายก อบจ.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทบาทหน้าที่ของ อบจ.
ทำเนียบนายกและประธานสภา
คณะผู้บริหาร อบจ.ราชบุรี
ฝ่ายนิติบัญญัติ (ประธานสภา)
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองกิจการสภา
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
สมาชิก อบจ.ราชบุรี แผนพัฒนา หนังสือราชการ
เขตอำเภอราชบุรี
เขตอำเภอบ้านโป่ง
เขตอำเภอโพธาราม
เขตอำเภอดำเนินสะดวก
เขตอำเภอปากท่อ
เขตอำเภอจอมบึง
เขตอำเภอบางแพ
เขตอำเภอวัดเพลง
เขตอำเภอสวนผึ้ง
เขตอำเภอบ้านคา
   
ข่าวสาร อบจ. ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
ข่่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ข่าวประกาศทั่วไป
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP ติดต่อ อบจ.ราชบุรี
ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ โรงเรียนในสังกัด อบจ. แผนผังเว็บไซต์

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601