อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 495 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,276 คน
ปีนี้ 9,276 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ทำเนียบนายกและประธานสภา อบจ.ราชบุรี

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
1 นางกอบกุล นพอมรบดี ตั้งแต่วันที่  16 ธันวาคม 2540 ถึงวันที่  20 พฤศจิกายน 2541
2 นางกอบกุล นพอมรบดี ตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน 2541 ถึงวันที่  23 ธันวาคม 2542
3 นางกอบกุล นพอมรดี ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2543 ถึงวันที่  17 พฤศจิกายน 2543
4 นายสมศักดิ์ รัตนมุง ตั้งแต่วันที่  18 พฤศจิกายน 2543 ถึงวันที่    4 มกราคม 2545
5 นายสายัณห์ จังพานิช ตั้งแต่วันที่    5 มกราคม 2545 ถึงวันที่    9 มกราคม 2546
6 นายวันชัย ธีระสัตยกุล ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2546 ถึงวันที่    4 กุมภาพันธ์ 2547
7 นายสมศักดิ์ รัตนมุง ตั้งแต่วันที่  14 มีนาคม 2547 ถึงวันที่  13 มีนาคม 2551
8 นายวันชัย ธีระสัตยกุล ตั้งแต่วันที่  18 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2554
9 นายวันชัย ธีระสัตยกุล ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ถึงปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
  1.  นายสวัสดิ์             จังพานิช           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  16 ธันวาคม 2540  - 16  พฤศจิกายน 2541
  2.  นายสวัสดิ์             จังพานิช           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2541 - 15  พฤศจิกายน 2542
  3.  นายบุญลือ            ประเสริฐโสภา    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน 2542 - 23  ธันวาคม 2542
  4.  นายบุญลือ            ประเสริฐโสภา    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2543 - 14  พฤศจิกายน 2543
  5.  นายพงษ์ศักดิ์        กิจประเสริฐ       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  17 พฤศจิกายน 2543 - 3  มกราคม 2545
  6.  นายสมศักดิ์          รัตนมุง              ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   4 มกราคม 2545 -  4  กุมภาพันธ์ 2547
  7.  นายพงษ์ศักดิ์        กิจประเสริฐ       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  28 กรกฎาคม 2547 - 27  กรกฎาคม 2548
  8.  นายวัชระ              สาลีติ๊ด             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม 2548 - 17  กรกฎาคม 2549
  9.  นายอำพร             เพ็ญธำรงรัตน์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  18 กรกฎาคม 2549 - 15  กรกฎาคม 2550
10.  นายวสันต์             เที่ยงตรง           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  17 กรกฎาคม 2550 - 13  มีนาคม 2551
11.  นายคณิศร            หลวนเกียว       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน 2551  - 23  มิถุนายน 2552
12.  นางปิยะวรรณ        นันทชัยพร      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน 2552  - 23  มิถุนายน 2553
13.  นายทองดี              สุขเกิด            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน 2553 - 23  มิถุนายน 2554  
14.  นางสาวอ้อยทิพย์    เลิศชุติมากุล   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 - 17  พฤษภาคม 2555
15.  นายสุธีร์                 เล้าศศิวัฒนพงศ์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2555 - 4 ตุลาคม 2556

       


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601