แผนการดำเนินงาน

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
28/5/2567
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
11/4/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
14/3/2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
09/11/2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
17/10/2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
07/9/2566
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
31/5/2566
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
28/10/2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
26/10/2565