รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
01/10/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
01/7/2567
ประกาศ เรื่องแผนการใช้่จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
26/12/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
03/11/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/3/2566
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29/12/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03/10/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/6/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18/3/2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/12/2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/9/2564