รายงานแสดงผลการดําเนินงาน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566
30/10/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566
26/7/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม)
27/4/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565
27/1/2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565
24/10/2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
28/7/2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565
22/4/2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
24/1/2565