องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอา


  • 08/1/2566

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ โดย
????นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้
????นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
????นางสาวลักษิกา เนตรสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธี โดยมี
????หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้