องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566


  • 10/1/2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดย
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้
????ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุม โดยมี
????นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
????นายธนศักดิ์ มาคะสิริ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง
????หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้