ประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี

ประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี


  • 18/9/2566

กองสาธารณสุข จัดประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมข้อมูลบูรณาการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ในวันที่

18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี