ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗


  • 30/1/2567

นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารB องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี