ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567


  • 14/5/2567

เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน