ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567


  • 15/5/2567

เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหลุมดิน