ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ


  • 15/11/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี