การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"

การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"


  • 29/4/2567
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชั่น

การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"
29/4/2567