การมอบอำนาจของนายกองค์การบีิหารส่วนจังหวัดราชบุรีในการออกใบทะเบียนสถานการค้าให้กับผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

การมอบอำนาจของนายกองค์การบีิหารส่วนจังหวัดราชบุรีในการออกใบทะเบียนสถานการค้าให้กับผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์


  • 08/7/2567
การมอบอำนาจของนายกองค์การบีิหารส่วนจังหวัดราชบุรีในการออกใบทะเบียนสถานการค้าให้กับผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

การมอบอำนาจของนายกองค์การบีิหารส่วนจังหวัดราชบุรีในการออกใบทะเบียนสถานการค้าให้กับผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
08/7/2567