อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

      อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเกิดขึ้น จากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป
งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะ
สร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ ที่ท่านผู้ก่อตั้ง 
มีความศรัทธายกย่อง ในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือน วิถีชีวิตวัฒนธรรม 
ความเป็นไทย ใน ภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง โครงการอุทยาน หุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และด้วยความ
มุ่งมั่น ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ จากความเชื่อมั่น ในคำสอน เรื่องทำความดี ความศรัทธาในบุคคล กำลังใจจากครูอาจารย์ เพื่อนมิตร
และครอบครัว ทำให้อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่จะนำเสนอ งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบทอด สิ่งดีงามเอกลักษณ์ ของไทยให้คงอยู่สืบต่อชนรุ่นหลัง


สถานที่ต่างๆ ในอุทยานฯ

1. อาคารเชิดชูเกียรติ เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างของอาคารจัดแสดงเรื่องราวรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ของบุคคล สำคัญ
    ทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาค โดยบุคคลสำคัญที่ถูกเลือกมานำเสนอนั้น ล้วนเป็นผู้ ที่มีเกียรติ ประวัติ และคุณความดี 
    ในการสร้างสรรค์ ผลงานอันเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม จนได้รับการยกย่องนับถือ ให้เป็น แบบอย่างที่ดีทั้งในหมู่ชาวไทยและ
    ชาวต่างประเทศ อาทิ ม.ล. ปิ่น มาลากุล , ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ,ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ ,
    อาจารย์ มนตรี ตราโมท , สืบ นาคะเสถียร ,แม่ชีเทเรซ่า ,ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ , เหมา เจ๋อ ตุง และ เติ้ง เสี่ยว ผิง  เป็นต้น


     


2. ลานพระสามสมัย เป็นลานจัดแสดงพระพุทธรูปกลางแจ้ง 3 สมัย ได้แก่สมัยอยุธยา สมัยสุโขทัย และสมัยเชียงแสน (สมัยล้านนา) 
    พระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัยจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ศิลปะในยุคสมัยนั้น


     


3. ถ้ำชาดก ถ้ำจำลอง ภายในถ้ำมีแสงไฟสวยงาม มีหุ่นแสดงเรื่องราวพระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญเพียนทานบารมี มีชูชกเป็นขอทาน
    ที่ไม่รู้จักพอ ชูชกได้ขอบุตรของพระเวสสันดรมาเป็นคนรับใช้ พระเวสสันดรก็ยกบุตรให้ สุดท้ายชูชกก็ท้องแตกตายด้วยความโลภ
    ของตัวเอง

    


4. กุฏิพระสงฆ์ กุฏิพระสงฆ์จำลอง พร้อมหุ่นพระอาจารย์ชื่อดังทั้ง 4 ภาค

    - กุฏิพระสงฆ์ภาคกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทัย)
    - กุฏิพระสงฆ์ภาคเหนือ ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
      อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
    - กุฏิพระสงฆ์ภาคอีสาน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต
      อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
    - กุฏิพระสงฆ์ภาคใต้ พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด) วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี, พระครูวิสัยโสภณ
      (พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร) วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี


     
    

5. บ้านไทยสี่ภาค จำลองบ้านไทยทั้ง 4 ภาค ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ทำบรรยากาศจำลอง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
    ของคนไทยในสมัยก่อน ในแต่ละบ้านจะมีหุ่นในชุดพื้นเมือง