ตลาดโอ๊ะป่อย

ตลาดโอ๊ะป่อย

ตลาดโอ๊ะป่อย

     “ตลาดโอ๊ะป่อย” ตลาดเช้าริมธาร ท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โรงเรียน และ
ภาครัฐท้องถิ่น ซึ่งคำว่า “โอ๊ะป่อย” เป็นภาษากะเหรียง หมายถึง พักผ่อน ใช้ชื่อนี้เพราะอยู่ติดลำธารมีน้ำไหลผ่านตลอดปี บรรยากาศ
ร่มรื่น ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะแก่การพักผ่อนสมชื่อ โดยช่วงเช้าจะมีกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่ มาตามลำน้ำภาชี 
เวลา 07.30  -08.00 น. ควรมารอตั้งแต่ 07.00 น. จะดีที่สุด ในตลาดจะมีชุดสำหรับตักบาตรจำหน่ายด้วยชุดละ 49 บาท

     ส่วนอาหารท้องถิ่นที่จำหน่าย เช่น เมี่ยงถั่วดาวอินคา ข้าวยำสมุนไพร ข้าวแดกงา ข้าวห่ออั้งหมี่ถ่อ ขนมจีนน้ำยาหยวก ข้าวเหนียวปิ้ง 
ข้าวเหนียวหมู ผัดไทย ข้าวยำปักษ์ใต้ ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมถ้วย และอีกหลายเมนู ระหว่างนั่งรับประทานอาหาร จะมีเสียงดนตรี
เพราะ ๆ จากเด็กนักเรียนในชุมชน บรรเลงให้เราได้ฟังคลอไปกับเสียงน้ำไหล

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

- ใส่บาตรริมน้ำตอนเช้า 08.00 น. - 08.30 น.
- ล่องแพ 200.-/เที่ยว นั่งได้ 1-4 คน
- เดินชมตลาด 
- นั่งทานอาหารห้อยขาริมน้ำ ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน
- ชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
- รับชมการแสดงดนตรีชาวกะเหรี่ยง
- เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
- ชมอุโบสถวัดท่ามะขาม

เวลาเปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : เปิดตั้งแต่ 7.00 - 14.00 น. 
                       ใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำภาชี เวลา 7.30 - 8.00 น.

Facebook : https://www.facebook.com/

ติดต่อสอบถามโทร. 092-371-7799