พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

“พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน” เป็นสถานที่เก็บรักษา “หนังใหญ่ วัดขนอน” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ และเรื่องราวของหนังใหญ่วัดขนอนเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา

หนังใหญ่ในที่นี้ก็คือชื่อเรียกของการแสดงแบบไทย อย่างหนึ่ง ที่ตัวละครใช้ หนังวัวมาฉลุให้เป็นรูปร่างตัวละคร ที่คุ้นเคยกันก็คือตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ แล้วใช้คนชักให้ตัวละครมีการเคลื่อนไหว โดยใช้ไม้ทาบลงบนตัวหนังมีส่วนเลยจากตัวหนังสำหรับคนจับ มีไม้หลักๆ 2 อัน และบางตัวจะมีส่วนที่ขยับได้พิเศษคือ ส่วนแขนหรือมือ ส่วนคนดูจะเห็นลีลาท่าทางของตัวละครผ่านจอเป็นลักษณะเงาที่เคลื่อนไหว พร้อมเสียงร้อง เสียงดนตรีประกอบ คนเล่นหนังใหญ่มักออกท่าออกทางตามบทละคร

สิ่งที่สำคัญของมหรสพชนิดนี้ของไทยก็คือ แผ่นหนังฉลุภาพตัวละครนี้เอง ที่เราเรียกว่า หนังใหญ่ หนังใหญ่ของวัดขนอนมีการเก็บรักษาไว้ถึง 313 ตัว การจัดแสดงจะเก็บไว้เรียงติดผนัง มีขนาดใหญ่ บนพื้นสีขาว ทำให้สังเกตรายละเอียดของลวดลายได้ชัดเจน

ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากจะได้ชมตัวละครหนังใหญ่แล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีแกะสลักหนังตัวละครเหล่านี้ได้อีกด้วย

เดิมทางวัดได้รวบรวมโบราณวัตถุ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด มีทั้งศาสนวัตถุและข้าวของเครื่องใช้ อาทิ หีบพระธรรม พระธรรมคัมภีร์ พระบฏ เครื่องปั้นดินเผา มีโอ่ง หม้อน้ำ กระโถน กาน้ำชา เครื่องถ้วยชาม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเบญจรงค์และลายคราม นับได้ว่านอกจากหนังใหญ่แล้ว วัดขนอนยังเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้หลากหลายแขนงของชุมชน นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.

หากต้องการชมการแสดงเชิดหนังใหญ่ ให้ไปวันเสาร์ ช่วงเวลา 10.00-11.00 น.

วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น.

จะมีการแสดงให้ชมแบบฟรี

ส่วนถ้าไม่ได้ไปในช่วงวันเสาร์ แต่อยากเห็นการแสดงหนังใหญ่ ที่นี่มีการแสดงหนังใหญ่จำลอง ที่ใช้ระบบอิเลคโทรนิคส์กำกับ สามารถหยอดเหรียญแล้วให้หนังใหญ่จำลองแสดงให้ดูได้