วัดพระคริสตหฤทัย

วัดพระคริสตหฤทัย

วัดพระคริสตหฤทัย

     “วัดพระคริสตหฤทัย” หรืออีกชื่อเรียกคือ วัดเพลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สร้างขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2393 
วัดจะเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์ตะวันตกแบบโกธิค คือจะใช้กระจกสีตกแต่ง และยังมีวาดภาพฝาผนังหลังพระแท่นที่มีการวาดเพิ่มขึ้น
ในภายหลังอีกด้วย ซึ่งลักษณะของโครงสร้างที่นี่จะสร้างจากเสาเข็มไม้ซุง ผนังก่ออิฐฉาบปูน และได้มีการบูรณะเพื่อรักษาให้คงสภาพ
เหมือนเดิมมากที่สุด
     ชื่อของ วัดเพลง นั้นมาจาก บ้านเพลง ที่เป็นชื่อเก่าก่อน โดยมีตำนานมาจากพ่อแม่เพลง เป็นวิถีชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้าน
ในท้องถิ่นแห่งนี้นั่นเอง ซึ่งวัดนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตชนชาวบ้านเพลงทุกคน โดยมี ท่านสมภารปาน เป็นผู้วางรากฐาน
กลุ่มคริสตชน ณ บ้านเพลงแห่งนี้
     ด้านหน้าของบริเวณโบสถ์ จะมีแท่นบูชาอนุสาวรีย์พระแม่หฤทัยตั้งอยู่ โดยอากาศของที่นี่ก็เย็นสบาย เงียบสงบ เพราะมีสายน้ำ
ไหลผ่านหน้าบริเวณหน้าโบสถ์พระแม่หฤทัย ซึ่งสายน้ำแห่งนี้ก็คือ ลำน้ำแควอ้อมหรือแม่น้ำอ้อม โดยแม่น้ำสายนี้เคยเป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าเมื่อครั้งในอดีตอีกด้วย

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา  06.15 น.

ทุกวันเสาร์           เวลา  19.30 น.

วันศุกร์ต้นเดือน   เวลา  19.30 น.

วันอาทิตย์   มิสซาฯ เช้า   เวลา  06.30  น.

                    มิสซาฯ สาย  เวลา  09.00  น.

เวลาเปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน 
                        วันธรรมดา ประสงค์จะเข้าชมภายในเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งผู้ดูแลสถานที่ (อยู่อาคารทางขวามือ)

ติดต่อสอบถามโทร :  0 - 3236 - 3022