สถานที่ท่องเที่ยว

#

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ...

“พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน” เป็นสถานที่เก็บรักษา “หนังใหญ่ วัดขนอน” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอนุรักษ์ตัวหนัง ...

#

ตลาดโอ๊ะป่อย ...

“ตลาดโอ๊ะป่อย” ตลาดเช้าริมธาร ท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โ ...

#

วัดพระคริสตหฤทัย ...

“วัดพระคริสตหฤทัย” หรืออีกชื่อเรียกคือ วัดเพลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สร้างขึ้ ...

#

หุบผาสวรรค์ ...

“หุบผาสวรรค์” พิชิตบันได 365 ขั้น เท่ากับ 365 วันแห่งความสำเร็จ< ...

#

พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์ ...

พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์” แหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชน

#

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ...

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี” เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหนึ่งเดียวในมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

#

The Blooms Orchid Park ...

“The Blooms Orchid Park” ภายในร่มรื่นด้วยสวนป่าและอุทยานกล้วยไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ มีโซนอุทยานจัดแต่ ...

#

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ...

“ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” คำว่า เหล่าตั๊กลัก แปลว่า ตลาดเก่า มีน้อยคนที่จะทราบว่ ...

#

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง ...

“สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง” ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่ ...