ข่าวการขายทอดตลาด

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยการทำลาย
13/6/2567
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
05/6/2567
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 3) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) และประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
19/2/2567
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) และประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
19/12/2566
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
26/9/2565