ข่าวการขายทอดตลาด

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
26/9/2565