อุทยานการเรียนรู้

#

ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) ...

     ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 ...

#

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ...

      อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเกิดขึ้น จากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูปงานหล่อประติมากรรมรูปต่าง ...

#

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง ...

     สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลางตั้งอยู่เชิงเขาประทับช้าง ตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ 1,200 กว่าไร่ อยู่ใน ...

#

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ...

     เมื่อปี พ.ศ.2537 คณะกรรมการสภาตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือ ถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ขอให้พิจารณาดำเนินการบริเวณ ...

#

วนอุทยานถ้ำเขาน้อย ...

        อุทยานถ้ำเขาน้อย เดิมเป็นพื้นที่ของหมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในครั้งนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ < ...

#

อุทยานหินเขางู ...

     อุทยานหินเขางู  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8  กิโลเมตร แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้ ...

#

ณ สัทธา อุทยานไทย ...

             ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โอบล้อมพื้นที่กว่า 42 ไร ...

#

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ...

     อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เป็นอุทยานฯ ที่กำหนดจากพื้นที่โครงการอุทยานเฉลิมพร ...