ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย

             ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โอบล้อมพื้นที่กว่า 42 ไร่

ด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่อายุนับสิบปี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เดินทางสะดวกและใกล้กรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมง 
อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม 
ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือน
จริงกว่า 60 รูป ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ และเกิดการจดจำที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า “เราอยากให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใจ 
มาเก็บรับเอาความสุขกลับไป”


ภายใน ณ สัทธา แบ่งจุดจัดแสดงออกเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่

 - ห้องไทยสัทธา เป็นห้องแสดงภาพรวม แนวคิด และประวัติความเป็นมาของ ณ สัทธา อุทยานไทย

 - จุดที่ 1 มหาราชกษัตรา เป็นจุดจัดแสดงประติมากรรมพระรูปหล่อ 3 บูรพมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย

 - จุดที่ 2 ณ สัทธานุสรณ์ เป็นอาคารจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน กว่า 14 ท่าน

 - จุดที่ 3 ณ สัทธาปฏิมา จัดแสดงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมัย

 - จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก เป็นถ้ำจำลองที่นำเสนอเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรผู้กลับใจเข้าสู่ธรรมะ

 - จุดที่ 5 อริยสัทธา จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใสทั่วประเทศไทย

 - จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย โซนบ้านไทย 4 ภาค จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเสมือนจริง

 - จุดที่ 7 ลานภิรมย์ เป็นลานกลางแจ้งที่จัดแสดงศิลปะและความงดงามของต้นบอนไซหลากหลายขนาด


บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 - บริการเช่าชุดไทย สำหรับใส่เข้าเยี่ยมชม โดยมีราคาตั้งแต่ 200 - 450 บาท แล้วแต่แบบที่เลือกใส่

 - บริการแพ็กเกจถ่ายภาพ โดยให้เช่าสถานที่บางจุดเพื่อการถ่ายภาพ มีอัตราค่าบริการวันละ 4,500 บาท

 - สามารถถ่ายภาพได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (สำหรับทีมงานไม่เกิน 7 ท่าน)

 - อาคารห้องประชุมและจัดเลี้ยง

 - ณ สัทธา Shop ร้านขายของที่ระลึก


ค่าบริการ

 - ผู้ใหญ่ (ไทย) 200 บาท

 - เด็ก    (ไทย) 100 บาท ความสูง 90 – 130 ซม. (ต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

 - ผู้ใหญ่ (ต่างชาติ) 400 บาท

 - เด็ก    (ต่างชาติ) 300 บาท


เวลาเปิดบริการ

 - วันพุธ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (เวลาปิดขายบัตร 15.30 น.)

 - วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 17.30 น. (เวลาปิดขายบัตร 16.00 น.)

 - หยุดทุกวันจันทร์ และอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์ : 032 – 383 – 333

Facebookhttps://www.facebook.com/nasatta.thai/?locale=th_TH

Website :  https://www.nasatta.com/th/