ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผู้ค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผู้ค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พ


  • 16/11/2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผู้ค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผู้ค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2566
16/11/2566