ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง


  • 21/11/2566
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

(1) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา และ 

(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับกลาง 

กองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 

โดยกำหนดรับโอนตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2566

Download File
30/11/542