ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


  • 02/2/2567
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
****************************************

ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
30/11/542