ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (M66050020169) จำนวน 2 รายการ